မဂၤလာပါ
CBI က Team Management & Leadership သင္တန္းကို လာမည့္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ မွ ၁၅ ရက္ေန ့၊ မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅နာရီ ထိ ၃ ရက္တာ အခ်ိန္ျပည့္ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသင္တန္းကို INGO, Local NGO, CSOs/CBOs ႏွင့္ SHG အဖြဲ႔မွ ဝန္ထမ္းမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး သင္တန္းေၾကး ၅၀% ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းေၾကးမွာ ၃ ရက္စာအတြက္ တဦးလွ်င္ ၆၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး လက္ဖက္ရည္ခ်ိန္ ၂ ႀကိမ္ႏွင့္ ေန႔လည္စာ ၁ ႀကိမ္ပါဝင္ပါမည္။

စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန ႔ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန ့တြင္ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။

သင္တန္းေနရာ- အမွတ္ ၂၄/A၊ ေျမညီထပ္၊ နာနတ္ေတာလမ္းသြယ္၊ ၈ ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

သင္တန္းႏွင့္ပက္သက္၍ ထပ္မံသိ႐ွိလိုပါက CBI Training Admin Team ထံသို႔ ေအာက္ပါ Email ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအတိုင္း ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

Email- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone - 01-504451, 09-45000 3042

သင္တန္း Flyer ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာကိုလည္း ေအာက္ပါ Link တြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

ႊTraining Flyer & Application Form